Corporate ResponsibilityCorporate Responsibility.jpg

Bel Air er en professionel opertør indenfor offshore industrien og det er en selvfølge for os at vores operationer er i overensstemmelse med etiske normer og gældende lovgivning. 

Vores "CSR og Code of Conduct" omfatter vores bestemmelser for hensyntagen til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, helse og sikkerhed, miljø og anti-korruption.

Bel Air CSR & Code of Conduct